Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Μεγάλη Εβδομάδα

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

   

ΤΙΤΛΟΣ:  Ερχόμενος ο Κύριος... Ιδιόμελο των Αίνων Όρθρου Μ. Δευτ.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  π. Χρήστος Χριστοδούλου

(1256ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Τον Νυμφώνα σου βλέπω... Εξαποστειλάριο.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Λάζαρος Κουμεντάκης

(352ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αινείτε Αυτόν... Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ευάγγελος Σφακιανάκης

(591ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου... Ιδιόμελο των Αίνων
                 Όρθρου Μεγ. Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ευάγγελος Σφακιανάκης

(412ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ο της ψυχής ραθυμία... Ιδιόμελο των Αίνων του Όρθρου
                 Μεγ. Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ευάγγελος Σφακιανάκης

(561ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βουλευτήριον Σωτήρ... Κάθισμα του Όρθρου Μεγ. Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Γεώργιος Προικιός

(667ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πόρνη προσήλθε σοι... Κάθισμα του Όρθρου Μεγ. Τετάρτης.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Γεώργιος Προικιός

(531ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Σήμερον ο Χριστός, παραγίνεται... Ιδιόμελο των Αποστίχων
                 του Όρθρου Μεγ. Τετάρτης
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Δημήτριος Χούπας

(397ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Προσήλθε γυνή δυσώδης... Ιδιόμελο των Αποστίχων του
                 Όρθρου Μεγ. Τετάρτης
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Δημήτριος Χούπας

(584ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις... Δοξαστικό των Αποστίχων
                 του Όρθρου Μεγ. Τετάρτης, Κωνστ. Πρίγγου
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Γρηγόριος Νταραβάνογλου

(2540ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μυσταγωγών σου Κύριε τους Μαθητάς... Εις το Και νυν των
                 Αποστίχων του Όρθρου Μεγ. Πέμπτης
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ζαχαρίας Κοντοφρύδης

(935ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί... Απολυτίκιο του Νιπτήρος.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  π. Χρήστος Χριστοδούλου

(576ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε, αναβαίνοντός σου εν τω σταυρώ... Δοξαστικό των
                 Αποστίχων του Όρθρου Μεγ. Παρασκευής
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Βασίλειος Εμμανουηλίδης

(1076ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εν τη Βασιλεία σου μνήσθητι ημών Κύριε... Μακαρισμοί.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΨΑΛΛΟΥΝ:  Ευάγγελος Σολδάτος και Γεώργιος Ρισάνος

(1061ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξέδυσάν με τα ιμάτια μου... Δοξαστικό των Αίνων του
                 Όρθρου Μεγ. Παρασκευής
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  π. Γρηγόριος Καραλής

(1009ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα η Κτίσις, ηλλοιούτο φόβω... Ιδιόμελο των Αποστίχων
                 του Όρθρου Μεγ. Παρασκευής
.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Νικόλαος Νικολάου

(479ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Επί ξύλου βλέπουσα... Ιδιόμελο των Αποστίχων του Όρθρου
                 Μεγ. Παρασκευής
.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Νικόλαος Νικολάου

(688ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως... Εις το Και νυν των
                 Αποστίχων του Όρθρου Μεγ. Παρασκευής
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Λάζαρος Κουμεντάκης

(1241ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν... Αυτόμελο Απόστιχο Εσπερινού
                 της Αποκαθηλώσεως
.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Αντώνιος Παπαδόπουλος

(1271ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Σε τον αναβαλλόμενον... Δοξαστικό των Αποστίχων του
                
Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Χουρμούζιος Νταραβάνογλου

(1808ΚΒ)
   

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ψάλλουν Πρωτοψάλται της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Μεγάλη Δευτέρα :: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΕΤΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ:  Τω την άβατον... Ωδή α΄  Όρθρου Μεγάλης Δευτέρας.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(897ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Έφριξε Παίδων ευαγών... Ωδή η΄  Όρθρου Μεγ. Δευτέρας.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(1271ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εμεγάλυνας Χριστέ... Ωδή θ΄  Όρθρου Μεγάλης Δευτέρας.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(920ΚΒ)

Μεγάλη Τρίτη :: ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ  ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:  Τω δόγματι, τω τυραννικώ... Ωδή η΄  Όρθρου Μεγ. Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(785ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Η τον αχώρητον Θεόν... Ωδή θ΄  Όρθρου Μεγ. Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(643ΚΒ)

Μεγάλη Τετάρτη :: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:  Της Πίστεως εν πέτρα... Ωδή α΄  Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(636ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ρήμα τυράννου... Ωδή η΄  Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(845ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ψυχαίς καθαραίς... Ωδή θ΄  Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

(673ΚΒ)

Μεγάλη Πέμπτη :: ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΚΟΝΤΟΦΡΥΔΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:  Τμηθείση τμάται... Ωδή α΄  Όρθρου Μεγάλης Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(524ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Προκατιδών ο Προφήτης... Ωδή δ΄  Όρθρου Μεγ. Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(442ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άβυσσος εσχάτη... Ωδή ς΄  Όρθρου Μεγάλης Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(397ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Οι Παίδες εν Βαβυλώνι... Ωδή ζ΄  Όρθρου Μεγ. Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(494ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ξενίας δεσποτικής... Ωδή θ΄  Όρθρου Μεγάλης Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(524ΚΒ)

Μεγάλη Παρασκευή :: ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:  Προς σε ορθρίζω... Ωδή ε΄  Όρθρου Μεγάλης Παρασκευής.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(546ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Στήλην κακίας... Ωδή η΄  Όρθρου Μεγάλης Παρασκευής.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(673ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Την τιμιωτέραν... Ωδή θ΄  Όρθρου Μεγάλης Παρασκευής.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(509ΚΒ)

Μεγάλη Σάββατο :: ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύματι θαλάσσης... Ωδή α΄  Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(315ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Σε τον επί υδάτων... Ωδή γ΄  Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(494ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Την εν Σταυρώ σου... Ωδή δ΄  Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(412ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοφανείας σου Χριστέ... Ωδή ε΄  Όρθρου Μεγ. Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(397ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Συνεσχέθη... Ωδή ς΄  Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(479ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άφραστον θαύμα!... Ωδή ζ΄  Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(487ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Έκστηθι φρίττων... Ωδή η΄  Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(404ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Μη εποδύρου μου... Ωδή θ΄  Όρθρου Μεγάλου Σαββάτου.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(375ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Βουλευτήριον Σωτήρ... Κάθισμα Όρθρου Μ. Τρίτης.

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ιάκωβος Ναυπλιώτης.

(753ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ότε η αμαρτωλός... Στιχηρό Αίνων Όρθρου Μ. Τετάρτης.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Βασίλειος Νικολαΐδης.

(598ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Το πολυτίμητον μύρον... Στιχηρό Αίνων Όρθρου Μεγάλης
                 Τετάρτης
.

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ελευθέριος Γεωργιάδης.

(299ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Η αμαρτωλός έδραμε... Δοξαστικό Αίνων Όρθρου Μεγάλης
                Τετάρτης
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος Πρώτος Φρύγιος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Βασίλειος Νικολαΐδης.

(673ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Δύο και πονηρά... Πασαπνοάριο και στιχηρό
                των Αίνων Μεγάλης Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Δημήτριος Μαγούρης.

(682ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξέδυσαν με... Δοξαστικόν των αίνων Μ. Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Σάββας Αβραμίδης.

(709ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Επί ξύλου βλέπουσα... Στιχηρόν των Αποστίχων Μ. Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Σάββας Αβραμίδης.

(453ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε αναβαίνοντός σου... Δοξαστικό Αποστίχων Μεγάλης
                 Πέμπτης
.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ελευθέριος Γεωργιάδης.

(1010ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ήδη βάπτεται... Εις το Και νυν, των Αποστίχων Μ. Πέμπτης.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του τετάρτου.

   ΨΑΛΛΕΙ:  Ιάκωβος Ναυπλιώτης.

(889ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved