Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Δισκογραφία

 Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης
κ..
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΠΑΣ

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

 

   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ CD :

ΤΙΤΛΟΣ:  Εις πολλά έτη Δέσποτα...

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Αθανασίου Πέττα.

(546ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ανοιξαντάρια.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Θεοδώρου Φωκαέως.

(2620ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ελέησον...

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Θρασυβούλου Στανίτσα.

(564ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κεκραγάριον.

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος Άγια.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Σ. Ρηγοπούλου.

(701ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Θου Κύριε...

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος Λέγετος.

(831ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Στιχηρά Προσόμοια.

   ΗΧΟΣ:  Τέταρτος Λέγετος.

(997ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δοξαστικόν.

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Δευτέρου.

(1490ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Φως ιλαρόν...

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Θ.Γεωργιάδου.

(748ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ελέησον...

   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Θεοδώρου Φωκαέως.

(314ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοτόκε Παρθένε... Τεριρέμ...

   ΗΧΟΣ:  Οκτάηχον με κράτημα.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Νικόδημου Βαληνδρά.

(1180ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ελέησον...

   ΗΧΟΣ:  ΛέγετονΤέταρτος Λέγετος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ι. Φιλλίνη.

(595ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοτόκε Παρθένε...

   ΗΧΟΣ:  Δεύτερος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Χ. Κυριακοπούλου.

(954ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πλούσιοι επτώχευσαν...

   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Δανιήλ Δανιηλίδου.

(406ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Απόστιχα Προσόμοια.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(567ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Άγγελοι και ουρανοί... Τεριρέμ...

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Γ. Τσατσαρώνη.

(1350ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Απολυτίκιον Αργόν.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Γ. Τσατσαρώνη.

(871ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Των ουρανίων... Το απ' αιώνος... Απολυτίκιο και
                 Θεοτοκίο
.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(271ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πολυχρόνιον ποιήσαι... Πολυχρόνιον Ηγουμένου.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(322ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δι' ευχών των Αγίων...

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Γ. Τσατσαρώνη.

(999ΚΒ)

ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΘΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΣΚΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Ραδιοφωνικός Σταθμός
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
"...Προς το εκούσιον Πάθος"

ΤΙΤΛΟΣ:  Εκ νυκτός... Ιδού ο Νυμφίος...
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
   ΨΑΛΛΕΙ:   Νικόλαος Μποσίνης.
(882ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τα πάθη τα σεπτά...
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

   ΨΑΛΛΕΙ:  
Ζαχαρίας Κοντοφρύδης.
(1024ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ερχόμενος ο Κύριος...
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος
.
   ΨΑΛΛΟΥΝ:  
Σταύρος & Διαμαντής Πήλιουρας.
(1024ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Ο τη ψυχή ραθυμία νυστάξας...
   ΗΧΟΣ: 
  Δεύτερος
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Ευάγγελος Προικιός.
(1188ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Της πίστεως εν πέτρα...
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Ευάγγελος Σφακιανάκης.
(1487ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τον Νυμφώνα σου βλέπω...
   ΗΧΟΣ:   Τρίτος
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Γεώργιος Προικιός.
(845ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Σε τον της Παρθένου... Ότε η αμαρτωλός...
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Σπυρίδων Παυλάκης.
(1420ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Σήμερον ο Χριστός... Προσήλθε γυνή... Η απεγνωσμένη...
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
(1039ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Μυσταγωγών σου Κύριε...
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Γεώργιος Κωνσταντίνου.
(1271ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Αινείτε Αυτόν πάντες οι Άγγελοι... Δύο και πονηρά...
   ΗΧΟΣ:   Τρίτος
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Αντώνιος Παπαδόπουλος.
(1278ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εξέδυσαν με...
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Δευτέρου
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
πρωτοπρεσβ. Χρήστος Χριστοδούλου.
(1076ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Επί ξύλου βλέπουσα...
   ΗΧΟΣ: 
  Δεύτερος
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
(546ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Σε τον αναβαλλόμενον...
   ΗΧΟΣ: 
 
Πλάγιος του Πρώτου
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
πρεσβ. Γρηγόριος Καραλής.
(1883ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Η ζωή εν τάφω... Άξιόν εστιν... Αι γενεαί πάσαι...
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Πρώτου / Τρίτος
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Λάζαρος Κουμεντάκης.
(1435ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Επιλογή από τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια του Όρθρου του
                 Μεγάλου Σαββάτου
.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Γεωργίου Γέμελου εκ Χίου.
   ΗΧΟΣ: 
 
Πλάγιος του Πρώτου
.
   ΨΑΛΛΕΙ:  
Δημήτριος Χούπας.
(1218ΚΒ)
   

 

 

Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved