Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Κωνσταντίνος Γιαννούτσος

  

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Καλλιφωνότατος Πρωτοψάλτης, εξαίρετος ψαλμωδός με χαρακτηριστική ευστροφία φωνής και δόκιμος ερμηνευτής των Βυζαντινών μαθημάτων, με ωραίο Βυζαντινό και σεμνοπρεπές Εκκλησιαστικό ύφος.

Εγεννήθη είς το Καρλόβασι της Σάμου το έτος 1948 από ευσεβείς και φιλεκκλήσιους γονείς. Είναι Φιλόλογος και από το έτος 1975 μέχρι και σήμερα κοσμεί και λαμπρύνει με την ιεροπρεπή ψαλμωδία του, το δεξιόν αναλόγιον του Ι. Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβασι Σάμου.

Τα πρώτα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής εδιδάχθη είς ηλικίαν 9 ετών είς την γενέτειρά του από τον αείμνηστον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Ματθαίο Ανδρέου ο οποίος υπήρξε μαθητής του ονομαστού Πρωτοψάλτου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Μουσικοδιδασκάλου Εμμανουήλ Βαμβουδάκη. Κατά τη διάρκεια των Πανεπιστημιακών του σπουδών είς τας Αθήνας, ως φοιτητής του τμήματος κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, παρά την αρτίαν ιεροψαλτικήν του ικανότητα, δεν καταλαμβάνει αναλόγιον, αλλά συνεχίζει εκπαιδευόμενος να πολλαπλασιάζει τας μουσικάς του γνώσεις.

Εγγράφεται είς το Ωδείον Αθηνών και παρακολουθεί μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής με Δάσκαλο τον αείμνηστον Πρωτοψάλτην Αθηνών και Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Σπυρίδωνα Περιστέρη.

Το έτος όμως 1966 υπήρξε καθοριστικό είς την ιεροψαλτικήν εξέλιξην του Κων/νου Γιαννούτσου. Γνωρίζεται με τον Πρωτοψάλτην τότε του Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς κ. Αθανάσιον Πέττα, μαθητεύει κοντά του, μυείται είς το Πατριαρχικόν ύφος και συμψάλλει ώς α΄ Δομέστικος επί έξι περίπου έτη εν ενί στόματι και μιά καρδία τας της ιεράς Παραδόσεως Βυζαντινάς Υμνωδίας. Επίσης συνεργάζεται με τον Αθανάσιο Πέττα ως βασικό στέλεχος της χορωδίας του είς διαφόρους επισήμους εμφανίσεις, πανηγύρεις, συναυλίας και είς τας εβδομαδιαίας Ραδιοφωνικάς εκπομπάς του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως.

Αργότερα είς την Θεσσαλονίκη εγγράφεται είς την σχολήν Βυζαντινής Μουσικής του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης και παρακολουθεί μαθήματα με δασκάλους τους : Αθανάσιο Kαραμάνη, Αθανάσιο Παναγιωτίδη και Χρύσανθο Θεοδοσόπουλo. Ιδιαιτέρως όμως γνωρίστηκε με τον Άρχοντα πρωτοψάλτην κ. Χαρίλαον Ταλιαδώρον είς τον οποίον εμαθήτευσε, συνέψαλλε είς τον Καθεδρικόν Ναόν της του Θεού Σοφίας και επέτυχε άριστα τους τρόπους εκτελέσεως και ερμηνείας της Ψαλτικής τέχνης. Επίσης ο Κων/νος Γιαννούτσος εφοίτησε είς το ΤΟΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ από το οποίον με Δάσκαλο τον Διακεκριμένο και Καταξιωμένο Πρωτοψάλτη Χοράρχη και εμβριθή γνώστη της Ελληνικής Μουσικής κ. Θεόδωρο Βασιλείου, έλαβε το Δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου της Βυζαντινής Μουσικής με ΆΡΙΣΤΑ παμψηφεί και διακριτόν έπαινον.

Υπήρξε βασικός συνεργάτης του κ. Αθανασίου Πέττα είς την έκδοσιν των τριών (3) βιβλίων του : της Θ. Λειτουργίας του Εσπερινού και του Όρθρου, με τον γενικό τίτλο ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ.

Ο Κωνσταντίνος Γιαννούτσος επί σειράν ετών διετέλεσε και Χοράρχης του Βυζαντινού Χορού του Συλλόγου Ιεροψαλτών Σάμου Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ . Θερμός ζηλωτής της Βυζαντινής Μουσικής Τέχνης, διδάσκει σήμερα είς την σχολήν Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και εξακολουθεί να μελετά και να εμβαθύνει είς τον αδαπάνητον πλούτον της Θείας Τέχνης του Ιερού Δαμασκηνού. Έχει αρίστην συνεργασία με τον Διευθυντήν της Σχολής, διαπρεπή Σάμιον Φιλόλογο, Μουσικοδιδάσκαλον και Μουσικολόγον κ. Γεώργιον Αγγελινάραν, συνεχίζων έτσι την μεγάλην Ψαλτικήν παράδοσιν της Σάμου.

Δισκογραφία Κωνσταντίνου Γιαννούτσου :
1. Αναστάσεως Ημέρα Eκτελέσεις Ύμνων υπό του εκ Σάμου Πρωτοψάλτου Κων.Γιαννούτσου (cd -1)
2. Παραδοσιακές Εκτελέσεις Βυζ. Μελωδιών Αθ.Πέττας -Κων. Γιαννούτσος μεταξύ των ετών 1969 1972 (cd-4)
3. Μικρός Παρακλητικός Κανών Αθ.Πέττας - Κων.Γιαννούτσος (cd-1)
4. Mέγας Παρακλητικός Κανών Αθ.Πέττας - Κων. Γιαννούτσος (cd-1)

Πηγές
[1] Φίλιππος Αθ. Οικονόμου, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, Τόμοι Β - Γ, Αίγιο 1994.
[2] Τάκης Καλογερόπουλος, ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τόμος 1ος, Εκδόσεις ΓΙΑΛΛΕΛΗ, Αθήνα 1997.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ
ψάλλει ο Κωνσταντίνος Γιαννούτσος


ΤΙΤΛΟΣ:  
Αποστολικό Ανάγνωσμα.
 

(2665ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοτόκε Παρθένε...
   ΣΥΝΘΕΣΗ Αθαν. Πέττα.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Τετάρτου.
(1154ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Μακάριος Ανηρ...
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Τετάρτου.
(2129ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Λόγον Αγαθόν... Πολέλεος μέλος.
   ΣΥΝΘΕΣΗ Ιακώβου Ναυπλιώτου.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Πρώτου.
(2182ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τε ρι ρεμ... Κράτημα Ιωάννου
   ΔΙΑΣΚΕΥΗ Αθαν. Πέττα.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Πρώτου.
(1400ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Κατευθυνθήτω... Προηγιασμένης.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Πρώτου.
(679ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Μη αποστρέψης... Προκείμενο.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Τετάρτου.
(1457ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν... Σπάθιον μέλος.
   ΣΥΝΘΕΣΗ Κωνσταντίνου Πρίγγου.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Πρώτου.
(1544ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τον Δεσπότην... Συμψάλλει ο Αθαν. Πέττας.
   ΗΧΟΣ Βαρύς Διατονικός.
(2032ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το μνήμα σε επεζήτησεν... Στιχηρόν Ανατολικόν
                 των Αίνων.

   ΗΧΟΣ Τρίτος.
(1138ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν...
   ΣΥΝΘΕΣΗ Μισαηλίδου.
   ΗΧΟΣ Βαρύς Εναρμόνιος Μικτός.
(1460ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ροήν μου των δακρύων... Επιφώνημα Ματθαίου
                 Ανδρέου μετά κρατήματος.

   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου.
(2740ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Δοξαστικό Τιμίου Σταυρού.
   ΣΥΝΘΕΣΗ Κωνσταντίνου Πρίγγου.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Τετάρτου.
(1506ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Οι τα χερουβίμ... Χερουβικός ύμνος.
   ΣΥΝΘΕΣΗ Αθαν. Πέττα.
   ΗΧΟΣ Τρίτος.
(3066ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ως επ' εσχάτων των χρόνων... Εωθινό Θ΄.
   ΣΥΝΘΕΣΗ Κωνσταντίνου Πρίγγου.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Πρώτου.
(1769ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τοις εν σκότει... Δοξαστικό Αίνων Β΄ Κυριακής
                 Νηστειών.

   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Δευτέρου.
(1206ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Άγιος ο Θεός... Τρισάγιο & Δύναμις.
   ΣΥΝΘΕΣΗ Χαρίλαου Ταλιαδώρου.
   ΗΧΟΣ Δεύτερος.
(1320ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιον Εστίν... Το Παρά θιν αλός...
   ΣΥΝΘΕΣΗ Γ. Αγγελινάρα.
   ΗΧΟΣ Πλάγιος του Πρώτου, Εναρμόνιος.
(1357ΚΒ)

 

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved